KULSKRUVAR GÖR BALSAL TILL TEATERSCEN

Hos Aalborg Kongress & Kultur Center ser tolv "enorma" kulskruvar till att Kongressalens golv kan ändras till tre individuella scener på några få minuter.

csm_Kulskruvar_Aalborg_Kongress_Center_1_c29e64f1e7.jpgI kongressalens golv finns tre justerbara scener, som med hjälp av kulskruvar kan positioneras i olika höjder. De rörliga scenerna medför en flexibilitet som gör det möjligt att ändra kongressalen efter olika arrangemang. Scenerna används också till transport av rekvisita, möbler och annat gods som med lätthet kan hämtas från källarnivå.

Fyra kulskruvar lyfter en hel symfoniorkester 
Nyligen har man genomfört en komplett renovering av scenerna. I samband med detta har Rollco levererat tolv kraftiga kulspindlar vilka tillsammans kan lyfta 674 ton. csm_Kulskruvar_Aalborg_Kongress_Center_2_c94550bbda.jpgDen största scenen på 88 m2 lyftes av fyra solida kulspindlar. Varje spindel kan klara en statisk belastning på 81 ton vilket också är en nödvändighet. Scenen fungerar nämligen ofta som en orkestergrav för en hel symfoniorkester. De två mindre scenerna är cirka hälften så stora. De har en vikt på 215 ton vardera.

En tungviktare med precision 
När en scen rör sig upp och ner med full csm_Kulskruvar_Aalborg_Kongress_Center_3_b3a4d549ea.jpgbelastning är det ett absolut krav att de fyra spindlarna arbetar helt synkront för att undgå låsning. För var 300 mm har varje spindel en avvikelse på endast 18 μm, vilket är mycket imponerande när man beaktar hur kraftigt gods det är tal om.

Till denna applikation övervägdes även rullskruvar som en tänkbar lösning, men priset satte stopp för denna lösning. Kulskruvarna från Rollco valdes för att man kunde klara applikationen med produkter för ett pris som låg 30-50 % lägre än konkurrerande teknik.

Här är det tryggt att stå på scenen 
Henrik Steen Hansen, Scenmästare på Aalborg Kongress & Kultur Center är mycket nöjd med renoveringen. "Vi använder dagligen plattformen för transport av gods och som scen till våra konstnärer, så det känns mycket tryggt att veta att mekaniken är säker och väldimensionerad" säger Henrik Steen Hansen.

Fakta om den stora scenen: 
Scenens areal: 13,5 x 6,5 m
Antal kulskruvar: 4
Diameter, spindel: 125 mm
Diameter, kulor: 19 mm
Bärande plattform totalt: 244 ton
Lodrät distans: 7,5 meter
Livslängd: 20 år