Vi vill göra rätt

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Om du misstänker allvarliga missförhållanden på Rollco ber vi dig att rapportera det. Vi använder oss av Addtech visselblåsartjänst.

Klicka här för att komma till Addtechs Visselblåsarfunktion.