MEDICINTEKNIK

Medicintekniska produkter för diagnos, behandling och rehabilitering är ett område under ständig utveckling. Här ställs höga krav på både säkerhet och användarkomfort inom positionering och automatisering. Linjärstyrningar som skenstyrningar och kulskruvar lämpar sig för t.ex. undersökningsutrustning som mammografi- och annan röntgenapparatur.

En ökad automatisering inom laboratoriemiljö har lett till snabbare arbetsflöde med färre fel. Pick & place-robotar för provrör eller vätskepumpar är exempel på applikationer där rostfria miniatyrskenstyrningar passar bra. Underhållsfria produkter är här en fördel och oftast ett krav.

Kulskruvar och skenstyrningar passar ofta bra till öppna lösningar. För applikationer som kräver slutna lösningar tillhandahåller vi produkter som PNCE (Elektromekaniska ställdon), MCE/MSCE (elektromekaniska miniatyrdrivenheter) samt ett brett utbud av linjärmoduler.

RELATERADE PRODUKTER

APPLIKATIONSEXEMPEL
  • Mammografiutrustning
  • Automatiserade laboratorieprocesser
  • Undersökningsbritsar röntgen
  • Tandläkar- och andra behandlingsstolar
  • Materialhantering
  • Automatiserad produktion
  • Maskinskydd
BLOGGINLÄGG

Linjära applikationer i renrum

Så enkelt kan du lösa ditt parallellitetsproblem