MASKINSKYDD

Inom tillverkningsindustrin behövs avskärmningar och andra typer av maskinskydd för både människa och maskin. Ofta byggs en stomme av aluminiumprofiler till vilka det monteras olika typer av paneler, galler eller plåtar. Utbudet av handtag, fötter, gångjärn och andra tillbehör är mycket stort och ger god möjlighet till applikations- och kundanpassning.

Det finns många tillfällen där linjära komponenter fyller en viktig roll inom maskinskydd:

 • Teleskoperande rörelser för maximal tillgänglighet
 • Linjärenheter tillsammans med omställningsmotorerna för säker omställning
 • BUS-kommunikation med kritiska säkerhetsdetaljer
 • Transportörer och rullbanor för bra ergonomi
 • Kulskruvar med säkerhetsmuttrar för hållbarhet

RELATERADE PRODUKTER

APPLIKATIONSEXEMPEL
 • Maskinskydd – skydd för människa och omgivning
 • Maskinskydd – skydd av maskin mot t.ex. smuts och damm
 • Avskärmningar
 • Skyddsväggar
 • Laseravskärmningar - för skydd mot laserexponering
 • Bulleravskärmningar
BLOGGINLÄGG

Avskärmningar och skyddsväggar

Skydd för både människa och maskin

Aluminiumstativ kontra stålstativ

Tänk efter före när du konstruerar ett aluminiumstativ

CASE

Aluminiumstativ för centrallager i ren och dammtät miljö