LAGERAUTOMATION

Automatiseringen av materialflöde inom lager och logistik är under ständig utveckling. Genom att exempelvis bygga automatiserade lager på höjden kan man spara så mycket som 80% golvyta.

Remdrivna linjärenheter erbjuder ofta en väldigt hög prestanda i förhållande till lastkapacitet, hastighet, acceleration samt ett bra skydd mot yttre föroreningar. De är en utmärkt lösning för t.ex. pallhantering samt applikationer för lastning och lossning. Kulskruvsdrivna linjärenheter håller hög precision och positionering. Detta gör dem lämpliga till applikationer inom fyllning, tryckning och märkning/etikettering.

RELATERADE PRODUKTER

APPLIKATIONSEXEMPEL
  • Hyllsystemslager
  • Pallhantering
  • Fyllning, tryckning och märkning/etikettering
  • Utdragbara lådor
  • Automatiserade läkemedelslager
BLOGGINLÄGG

Automatisering av lager och logistik

Pneumatiska eller elektriska cylindrar

Kulskruvs- eller remdriven linjärenhet?