2020-09-24

Omställningsmotorer

Maskiner och anläggningar kräver i dag minimala ställtider och hög flexibilitet. Produktionslinjer måste snabbt kunna anpassas för olika produkter, och varje gång en maskin konverteras måste många objekt ställas om.

Med våra omställningsmotorer kan du direkt justera alla axlar samtidigt. Detta minskar ställtider och stilleståndstider dramatiskt. Omställningsmotorerna ger också oöverträffad precision, och en fastställd position justeras alltid på samma sätt. Tack vare självövervakningsfunktioner och tidiga varningar har omställningsmotorn stöd för förebyggande underhåll för att förbättra maskinens tillgänglighet.

Omställningsmotorerna finns i olika IP-skyddsklasser och med upp till tio olika busskommunikationssystem.