Service & Support

SERVICE OCH SUPPORT

Rollco har verkat i branschen i snart 25 år och många av våra medarbetare har ännu längre erfarenhet. Det ger oss en gedigen produktförståelse och kunskap.

En stor del av vår verksamhet består av att utveckla och konstruera kundunika lösningar för linjära förflyttningar. Det innebär att vi arbetar med dina behov och utmaningar i centrum för att på ett enkelt och smart sätt skapa kostnadseffektiva lösningar. Ett projekt kan inledningsvis handla om en viss produkt, men genom att fokusera på applikationen och specifika krav kan det ibland leda fram till en helt annan produkt och i slutändan en bättre lösning.

Väntetider är generellt ett problem i branschen och vi gör allt vi kan för att du som kund inte ska behöva vänta. Vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att korta ner ledtider och effektivisera leveranser. Vi har ett stort lager i Helsingborg för att kunna leverera snabbt och i bästa fall skicka från oss redan dagen efter lagd order. På samma sätt strävar vi också efter en snabb och enkel kommunikation med dig.