VILL DU OCKSÅ HA LEVERANSPRECISION OCH SNABBHET?

"Vi är specialister på teknisk support och teknisk konstruktion. För oss är kundförståelse nyckeln. Med kundens behov och utmaningar i centrum kan vi på ett enkelt och smart sätt skapa kostnadseffektiva lösningar. Vi kännetecknas av leveransprecision, snabb återkoppling, snabb produktion och anpassade koncept." 

- Rollco Tech Team

VÅRA VERKTYG FÖR ATT LYCKAS:

LÅNG ERFARENHET

Det är en avgörande förutsättning. Vi har länge verkat i branschen vilket gett oss gedigen produktförståelse och kunskap samt gjort att vi kunnat utveckla och förfina olika processer.

DJUP- OCH BREDDKOMPETENS

Vi har olika bakgrunder, styrkor och synsätt vilket stärker hela teamet och hjälper oss att skapa optimala lösningar. Alla är införstådda i varje case och uppdaterade i varandras arbete. Dagliga avstämningar gör att gruppen har järnkoll på läget.

HELA LEVERANSKEDJANTechTeam.jpg

Väntetider är ett stort problem i branschen, kunden ska inte behöva vänta! Vi säkrar upp hela leveranskedjan, bl.a. genom att vi säkerställt att våra leverantörer jobbar på samma sätt som vi, att vi jobbar efter en väl beprövad precisionsmodell och har ett stort lager – kunden behöver inte lagerhålla utan kan få det från vårt lager nästa dag.

Enkelhet är en annan viktig faktor. Genom att snabbt återkoppla (vi ger så gott som alltid återkoppling samma dag), snabbt producera och leverera får kunden en enkel och smidig process. Enkelhet är också ärlighet. Vi får in förfrågningar som inte innefattar det vi har, nästan alltid kan vi lösa det men om vi inte kan återkopplar vi detta snabbt.

FÖRÄDLAR FRÅGESTÄLLNINGAR OCH KONCEPT

Det kan innebära att vi får in ett underlag som behöver preciseras och utvecklas. Vi ritar upp och förbättrar vilket ingår i konstruktionen. Tillsammans med kunder utvecklar vi även koncept och anpassade lösningar. Förädling kan också innebära att kunder ringer och frågar om en viss produkt. Istället för att gå direkt till produkt och pris checkar vi vad kunden ska använda den till och på vilket sätt. Ofta leder det till att kunden väljer en annan produkt som ger en bättre lösning.