CSR & hållbarhet

CSR & HÅLLBARHET

Precis som alla andra bolag inom Addtech-koncernen har vi som mål att driva ett hållbart företagande. Det innebär inte bara att vi ska möta marknadens kvalitets- och miljökrav utan även att vi ska ha ett hållbarhetstänk när det gäller arbetsvillkor, miljö och etik. Vi tycker att detta skapar mervärde till våra kunder, leverantörer, medarbetare och samhället vi verkar i.

Addtechs hållbarhetsarbete utgår från koncernens uppförandekod (Code of Conduct). Den stöder FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Sedan 2011 gör koncernen varje år en hållbarhetsredovisning. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Mer information om Addtechs hållbarhetsarbete.
 

Länkar