2018-03-07

NY FÖRBÄTTRAD VERSION AV LAGERENHETER FÖR KULSKRUVAR

De tidigare BF- och BK-serierna kommer nu att ersättas av BKN och BFN.

Lagerhusen har en annan form men alla funktionsmått är oförändrade, med undantag för BKN8 och BFN8. Lagertyperna är samma som tidigare, men med förbättrad precision och prestanda.

Styrlagerenheten BKN8 har en förbättrad lagertyp och är också mer kompakt på längden. Stödlagerenheten BFN8 är också mer kompakt på längden. Höjd- och monterings-gränssnitt förblir desamma men ändbearbetningarna blir något förändrade mot tidigare standard.

Alla Rollcos lagerenheter är som standard livstidssmorda och tätade. Som tillval, vid mycket krävande applikationer, kan BKN-enheterna förses med smörjnipplar.