RÄTT LINJÄRLAGER FÖR RÄTT APPLIKATION

Linjärstyrning med recirkulerande kulor eller skenor med kullager? Svaret beror givetvis på applikationen och fördelarna som de två produkttyperna har.

Linjärstyrningar med recirkulerande kulor är en av de vanligaste typerna av linjärstyrning och används till en mängd olika applikationer. Den här tekniken har många fördelar vad gäller lastkapacitet, precision och momentstyrning. För vissa applikationer och förhållande kan dock dessa fördelar bli begränsningar. I sådana fall kan det vara bättre med andra lösningar, t.ex. Compact Rail, som består av härdade skenor och vagnar med rullar. Compact Rail har hög driftshastighet och tyst gång. Systemet är dessutom designat för att ta upp parallellitetsfel och vinkelfel.

HANTERA PARALLELLITETSPROBLEM

CompactRail_T_U.jpgSkenstyrningar med recirkulerande kulor har hög kvalitet och även kapacitet att hantera tunga laster i alla riktningar. För att erhålla dessa resultat måste dock skenorna monteras parallellt med stor noggrannhet. När monteringsytorna inte är helt exakta kan därför monteringen bli både tidskrävande och kostsam. Parallellitetsproblem orsakar dessutom slitage, vilket i sin tur reducerar livslängden drastiskt. I dessa fall kan Compact Rail bli en effektiv lösning, både för att hantera parallellitetsfel och vinkelfel i konstruktioner och minska montagetiden. En annan viktig fördel är att monteringsytorna oftast inte behöver bearbetas.

CompactRail_K_U.jpgCompact Rail består av tre produktserier; styrande, vinkelkompenserande och flytande skena. Genom att använda en fast skena och en kompenserande (T+U-system) kan problemet med att anpassa två monteringsytor lösas. Compact Rail kompenserar för axiell rörelse av vagnen upp till 4 mm för parallellitetsfel.

På samma sätt kan en kombination av kompenserande skena och flytande skena (K+U-system) hantera både parallellitetsfel och vinkelfel upp till 2°.

APPLIKATIONER I KRÄVANDE MILJÖER

Ytterligare en fördel med Compact Rail är att den klarar av miljöer där det förekommer smuts och orenheter, vilket inte alla typer av linjärstyrningar gör. Ofta blockerar orenheterna och hindrar vagnarna från att glida lätt. Compact Rail har tätningar på båda ändar av vagnen som gör att vagnen enkelt kan glida som den ska trots smuts i löpbanorna.

Ett annat problem för många applikationer är korrosion, särskilt i miljöer med t.ex. fukt eller kylvätskor. Ett exempel på detta är applikationer utomhus. Ett annat är applikationer där komponenterna utsätts för frätande vätskor, rengöringsmedel eller frekvent rengöring, som t.ex. maskiner och automationssystem för livsmedels- eller läkemedelsindustrin.

Compact Rail finns med olika ytbehandlingar för att klara av de flesta miljöer, oavsett hur krävande de är. Givetvis finns också alternativ särskilt anpassade till livsmedelsbranschen.

TYST GÅNG

Adjust_CompactRail.jpgEfterfrågan på tysta system blir allt vanligare inom tillverkningsindustrin. Det är ofta ett grundläggande krav för att kunna följa regler för bullerkontroll och erbjuda en sund och funktionell arbetsplats. Det finns också branscher, som t.ex. inom sjukvården, där det är väldigt viktigt att minimera risker att störa patienterna. I dessa fall är Compact Rail den perfekta lösningen eftersom den garanterar tyst och följsam gång.

Läs mer om Compact Rail.