Rollco U-Skena

U-SKENA

U-skena är ett robust system där precisionen är sekundär. Profilerna går att svetsa fast i befintlig konstruktion och rullarna kan man få med eller utan fästplatta. U-systemet är uppbyggt för att ta upp avvikelser i parallellitet.
  • Distance Ring

    For adjustment of the axial clearance of Stainless Roller TR---.0390
  • KS---.3650

    Clamp Console for U-profiles and precision U-profiles from size 050 up to 090
  • RA Grease

    Water resistant grease with very wide application temperature range.