Compact Rail

Compact Rail-systemet är designat för att kunna ta upp både parallellitetsfel och vinkelfel i konstruktioner och på så sätt minska montagetiden.